Waterspeelplaatsen zijn in de regel op speelplaatsen de grote trekkers voor kinderen. Niet raar want als er iets is dat kinderen urenlang kan bezighouden dan is het wel water, zand en stenen. Een waterspeelplaats voegt een dynamisch element toe aan speelplaatsen, het is beïnvloedbaar en niet statisch als zoveel speeltoestellen. Het geeft kinderen de kans om veranderingen aan te brengen aan hun omgeving.

Het water op de speelplaats kan van veel plekken komen, maar het gebruik van een handpomp is aan te raden. In tegenstelling tot een kraan of een elektrisch of wind aangedreven pomp, zet een handpomp aan tot bewegen en bewegen is gezond! Hiernaast is er ook het educatieve aspect van het oppompen van water: water is niet iets vanzelfsprekends, er moet moeite voor gedaan worden.

Welk water er gebruikt wordt is afhankelijk van de locatie en mogelijkheden, meest gebruikt zijn; grondwater, oppervlaktewater, regenwater en leidingwater. De meeste hiervan zijn in de regel niet van dezelfde kwaliteit als leidingwater en dus ook geen drinkwater. Het hoort ook bij het leerproces dat al het water niet per definitie drinkwater is. Dat die ene slok vervuild water schade aanricht is praktisch uit te sluiten. Het gebruik van leidingwater, is duurder en meer milieubelastend. Maar ook veiliger als het om de waterkwaliteit gaat. Dit maakt leidingwater een goede keuze voor speelplaatsen bestemd voor de allerkleinsten of op plaatsen waar ander water niet van voldoende kwaliteit te vinden is.

Image module
Image module
Image module

Water moet stromen en daarom is het aan te raden de bron op een hoger punt als de directe omgeving te plaatsen. Bedenk waar het water heen zal stromen en hoe het afgevoerd kan worden, zodat er geen ongewenste vijvers en plassen en/of schade aan bouwwerken of vegetatie ontstaan.

Het is gemakkelijk om allerlei kanalen en goten te bedenken om de waterstroom te geleiden. Het allerleukste is echter om dit aan het water en de kinderen over te laten. Voorzie in zand, stammen en stenen en laat kinderen daarmee zelf leren over dammen, stuwen en waterbeheersing. Met zand en water samen kun je kastelen met grachten bouwen, en het zal dan ook niet lang duren voordat er complete bouwwerken en delta’s ontstaan.

Voor meer informatie over spelen met water en natuurlijk spelen in het algemeen:

Springzaad een open netwerk, waarin iedereen welkom is die meer ruimte wil scheppen voor natuur en kinderen. Binnen Springzaad zijn mensen actief uit het onderwijs, de buitenschoolse educatie en opvang, nme-medewerkers, pedagogen, ontwerpers en ecologisch hoveniers en anderen die werken aan de Springzaaddoelstelling. www.springzaad.nl

Wilde Weelde is een vereniging van vakmensen die milieubewust werken vanuit een ecologische visie. Wij zijn hoveniers, kwekers, ontwerpers, boomverzorgers en leveranciers van verantwoorde tuinmaterialen. We delen onze passie voor en kennis van de natuur en het natuurrijk tuinieren graag met jou. www.wildeweelde.nl

 Aanbevolen literatuur:
-Vrij spel voor natuur en kinderen – Marianne van Lier en Willy Leufgen – ISBN 978 90 6224 470 6
-Allemaal spelen!  – Marjan Wagenaar & Marianne van Lier – ISBN 978 90 8198 770 7
Image module